Lära tipsar

Plocka upp samtal där du slutade

platta med text morgon siffror i skala färg från rött till blått, ritat runt ansikte plustecken och ord likt glädje , förvåning

Ibland kan det vara svårt att komma ihåg vad man pratat om. Digitala ritverktyg är en bra hjälp att återkomma till tidigare samtal.

För personer som har kommunikationssvårigheter i både tal och skrift är bilder ofta ett användbart komplement. Digital teknik i form av appar och whiteboard program gör det lätt att spara ritat material vilket underlättar att fortsätta samtal där man blev avbruten.
Att kunna plocka fram en bild och fortsätta rita på den gör att samtalet kan fördjupas och utvecklas.