Lära respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Här beskrivs vilka typer av personuppgifter som kan komma att behandlas och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Vi erbjuder dig att via Läras webbsajt beställa tjänster i form av utbildningar, göra kontaktförfrågningar samt registrera dig för att ta del av olika typer av material och nyhetsbrev. Vi kan vi därför komma att behandla information, som du själv har lämnat, så som exempelvis ditt namn, yrkesroll, uppgifter om hur du kan bli kontaktad (telefonnummer och e-postadress), historik av genomförda utbildningar samt information som är nödvändning för fakturering.

Ändamål och behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster samt för att ge dig information och erbjudanden om våra tjänster.
Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett konkludent samtycke från dig som registrerar dina personuppgifter i en kontaktförfrågan. Genom att bekräfta att du har förstått hur Lära behandlar dina personuppgifter i samband med att du skickar en intresseanmälan för att komma i kontakt med oss eller för att ta del av våra nyhetsbrev så godkänner du även hur Lära behandlar dina personuppgifter.
Behandling av personuppgifter som krävs inom ramen för beställning, administration och fakturering av utbildningar sker med stöd av beställningsavtalet för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
Vidare kan dina personuppgifter behandlas med stöd av berättigat intresse för att ge dig som representant för en nuvarande eller potentiell kund till Lära, information och erbjudanden om våra tjänster. För undvikande av missförstånd, all eventuell marknadsföring distribuerad med hjälp av dina personuppgifter är riktad till Läras nuvarande eller potentiella kund och inte till dig som privatperson.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande.
Gällande kontaktförfrågningar så sparas de kontaktuppgifter du lämnar i en kontaktförfrågan i tre månader efter att ändamålet med din kontaktförfrågan är uppfyllt.
Gällande nyhetsbrevsdistribution så sparas din e-postadress tillsvidare. Du kan när som helst säga upp din prenumeration på vårt nyhetsbrev genom att klicka [”Avregistrera” i nyhetsbrevet].
Gällande beställning av en utbildning i samband med att du registrerar ett konto så sparas dina uppgifter så länge som ditt konto finns kvar hos Lära. Du kan när som helst avsluta ditt konto genom att kontakt oss på info@larasverige.se. De uppgifter som är nödvändiga för fakturering och arkivering behandlas i enlighet med gällande bokföringslag.

Tredje part

Vi delar insamlade personuppgifter till våra samarbetspartners (även så kallat personuppgiftsbiträden) som till exempel företag som arbetar med att tillhandahålla IT- och molntjänster. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för vilka förklaras ovan.
Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EES, men vi kommer i sådant fall inhämta ditt samtycke först, eller säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.
Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Lära. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till följande adress: Dataskyddsombud, Ambea AB, Box 1565, 171 29 Solna.
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter.

Om du har frågor

Vid andra frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@ambea.se.

Om denna policy

Lära kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna policy. Om så sker meddelas detta genom att den uppdaterade policyn publiceras på denna webbsajt.
Denna policy gäller från och med 2018-03-22.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.