Lära

PERMA i ledarskapet

porträtt på Fredrik Ahlsröm

PERMA är ett begrepp inom psykologin som i korthet handlar om att fokusera på det som är bra och fungerar och att ge positiv feedback. Fredrik Ahlström som är regionchef i Läras systerföretag Nytida använder PERMA i sitt ledarskap.

Fredrik Ahlström har gått en utbildning i PERMA i Birmingham och tycker att han har stor nytta av tankesättet kring positiv psykologi när det gäller att leda och ge feedback till sina verksamhetschefer.

– Vi lever i en ganska problemformulerad värld med myndigheter som granskar det vi gör. Då är det viktigt att också titta på det som får oss att må bra och känna lycka, säger han.

För honom som regionchef handlar det om att ge positiv feedback till medarbetare, att se vad varje person tycker om att göra och att hitta arbetsuppgifter som gör att var och en kan utvecklas på jobbet. Om till exempel en av hans verksamhetschefer är särskilt intresserad av rekrytering kan hen få ta ett extra ansvar för detta i hela gruppen.

Feedback är viktigt och då att särskilt fokusera på det som är bra samt att prata lösningsfokuserat istället för att problematisera.

– Generellt är det lättare att prata om det som är problem men det är jätteviktigt att också synliggöra det som är bra. Det krävs tio positiva återkopplingar för att kompensera för en negativ kommentar, säger Fredrik.

Enligt honom är det skillnad på chefskap och ledarskap. Chefskap handlar mer om skall-krav medan ledarskap handlar om att leda cheferna och lära dem att må bra i det utmanande arbete som de har.

Han ser också en tydlig koppling mellan den ledarskapsutbildning som alla chefer inom Ambea genomgår och PERMA. På samma sätt som när det gäller Nytidas omsorgstagare måste man fokusera på varje enskild person och se vad hen behöver för att lyckas, må bra och utvecklas. Och förstås komma ihåg att ge tydlig feedback!

Fakta PERMA

Bokstäverna i PERMA symboliserar följande:

P = Positiva emotioner

E = Engagemang

R = Relationer

M = Mening

A = Att uppnå något (accomplishment)