Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Min Stora Dag och Lära genomfört en undersökning kring allmänhetens bild av barn med ADHD eller autism/Aspergers syndrom, Osynlighetsrapporten.

Rapporten är en uppföljning av en tidigare attitydundersökning och visar fortsatt på flera fördomsfulla attityder.                 

 • 34 % anser att unga med ADHD löper större risk att bli kriminella än andra unga.
 • 38 % tror att skolresultaten påverkas negativt för dem som går i samma klass som barn med ADHD och 23 % tror samma sak om barn med Asperger.
 • 31 % av männen tycker att det är för lätt att få en ADHD-diagnos.
 • 38 % av männen känner inte till autism/Asperger
 • 52 % tror att barn och unga med ADHD stör mer än andra på lektionerna.

Information om undersökningen 

 • Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Min Stora Dag och Lära. Målgruppen för undersökningen var svenska allmänheten 18-79 år och genomfördes i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Antal intervjuer totalt 1011.
 • Antal intervjuer/deltagarfrekvens:
  Autism/Asperger: 505/53 %
  ADHD: 506/53 %
 • Fältperiod: 23 november – 7 december 2017.

Läs mer

Läs mer om Osynlighetsrapporten och samarbetet med Min Stora Dag här.

Mångfald och olika är bra!

Här finns Osynlighetrapporten, attitydundersökning

Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.