Lära tipsar

Osynlighetsrapporten: okunskap och tuffa attityder mot barn med ADHD

fot på matta

Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Min Stora Dag och Lära genomfört en undersökning kring allmänhetens bild av barn med ADHD eller autism/Aspergers syndrom, Osynlighetsrapporten.

Rapporten är en uppföljning av en tidigare attitydundersökning och visar fortsatt på flera fördomsfulla attityder.                 

 • 34 % anser att unga med ADHD löper större risk att bli kriminella än andra unga.
 • 38 % tror att skolresultaten påverkas negativt för dem som går i samma klass som barn med ADHD och 23 % tror samma sak om barn med Asperger.
 • 31 % av männen tycker att det är för lätt att få en ADHD-diagnos.
 • 38 % av männen känner inte till autism/Asperger
 • 52 % tror att barn och unga med ADHD stör mer än andra på lektionerna.

Information om undersökningen 

 • Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Min Stora Dag och Lära. Målgruppen för undersökningen var svenska allmänheten 18-79 år och genomfördes i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Antal intervjuer totalt 1011.
 • Antal intervjuer/deltagarfrekvens:
  Autism/Asperger: 505/53 %
  ADHD: 506/53 %
 • Fältperiod: 23 november – 7 december 2017.

Läs mer