Nu erbjuder Lära utbildning i Kat-Kittet

– ett relevant hjälpmedel för att förstå hur känslor styr och påverkar beteenden

Lära har tecknat avtal om att i Sverige erbjuda utbildningar i samtalsverktyget Kat-Kittet. Kat-Kittet är ett hjälpmedel som kan användas för att prata om känslor till exempel med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läras utbildningar kommer att starta under senhösten.

– Det var naturligt för oss att välja Lära som samarbetspartner eftersom Lära är en stark aktör inom utbildningar som lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Kat-Kittet är ett viktigt verktyg i den lågaffektiva verktygslådan och en del i den tydliggörande pedagogiken, säger Annette Möller Nielsen, VD Cat-Kit.com.  

– Att det blev Lära beror också på utbildarnas gedigna erfarenhet och kunskap. Vi är glada över att Lära vill genomföra utbildningar i Kat-Kittet och ser fram emot ett gott samarbete, fortsätter Annette Möller Nielsen. 

“Cooperating with Lära is an important step to spread this powerful yet user-friendly tool that gets straight to the core of the thoughts and emotions behind behavior.” Tony Attwood, Professor och medförfattare av Kat-Kittet

Samtalsstöd

Kat-Kittet är ett visuellt samtalsverktyg som ger stöd i att hålla samtal och som underlättar kommunikation om känslor och beteende. Det hjälper oss utforska hur människor upplever världen. Det kan användas för att komma igång och prata om känslor och skapa delaktighet. Verktyget fungerar också som en hjälp för att samtala om hur olika känslotillstånd kan kännas i kroppen.

 

Kat-Kittet pärm

Genom att man tillsammans under samtalet lägger fokus på det visuella materialet i Kat-Kittet, kan en person lägga sina känslor och upplevelser utanför sig själv. På så sätt blir det lättare att prata om svåra saker, som till exempel sorg eller mobbing. 

Trots att Kat-Kittet funnits i fler år är det fortfarande i allra högsta grad ett relevant hjälpmedel för att förstå hur känslor styr och påverkar beteenden, menar den brittisk/australienska psykologen Tony Atwood som är en av dem som skapat verktyget. 

– Med hjälp av Kat-Kittet kan en person uttrycka sina känslor. Vi som är anhöriga eller jobbar med personen får samtidigt veta mer om personens känslor och värld, säger Trine Bach Jensen, utvecklingschef på Lära.  

 – Många gånger är vi jätteduktiga på att anta och tro en massa saker, men vi behöver bli mer nyfikna på att verkligen försöka förstå vilka känslor personen har och varifrån de kommer, fortsätter hon.  

Utbildning ger ökad förståelse om hur Kat-Kittet kan användas

Trine Bach Jensen förklarar närmare vad Lära kan bidra med när det gäller användningen av Kat-Kittet. 

– Genom Läras utbildning ökar förståelsen för alla möjligheter som finns med Kat-Kittet, säger hon.  

Kat-Kittet kan användas av såväl föräldrar och närstående som personal. Verktyget kan bidra till att minska stress och utåtagerande beteenden. Men Kat-Kittet kan även bli ett stöd för att hitta aktiviteter som ger glädje och meningsfullhet.  

 – Vi på Lära vill gärna bidra med att skapa just den där nyfikenheten att försöka förstå och sätta oss in i en annan människas värld. På Lära fokuserar vi hellre på det som är bra än på sådant som inte fungerar, säger Trine Bach Jensen. 

Webbseminarier och utbildning under hösten

För den som vill veta mer om vad Kat-Kittet är kommer Lära att erbjuda två kostnadsfria webbinarier, ett i oktober och ett i december. 

Utbildningen i Kat-Kittet startar i december. 

Fakta om Kat-Kittet

Kat-Kittet är ett visuellt samtalsverktyg som ger stöd för att hålla samtal. Kat-Kittet (Cat-kit på engelska) står för kognitiv affektiv träning. Kat-Kittet är ett hjälpmedel och samtalsverktyg som kan användas till exempel när känslor, tankar, handlingsmönster eller social samvaro har blivit ett problem i vardagen. Kat-Kittet består av olika verktyg för att underlätta samtalet som mätaren, kroppen, dygnet, ansikten, känsloord, mina cirklar och samtalsark. Materialet finns numera även i en webb-app där man själv kan lägga till bilder och anpassa utifrån behov.  

Kat-Kittet har tagits fram av Tony Atwood, brittisk psykolog bosatt i Australien tillsammans med de danska psykologerna Annette Möller Nielsen, Kirsten Callesen och Michael Ellermann. Kat-Kittet används sedan flera år i hela världen.  

Mer om Kat-Kittet finns här Cat-kit 

 

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.