Nu erbjuder Lära utbildning i Kat-Kittet

Lära har tecknat avtal om att i Sverige erbjuda utbildningar i samtalsverktyget Kat-Kittet. Kat-Kittet är ett hjälpmedel som kan användas för att prata om känslor till exempel med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läras utbildningarna kommer att starta under senhösten.

– Det var naturligt för oss att välja Lära som samarbetspartner eftersom Lära är en stark aktör inom utbildningar som lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Kat-Kittet är ett viktigt verktyg i den lågaffektiva verktygslådan och en del i den tydliggörande pedagogiken, säger Annette Möller Nielsen, VD Cat-Kit.com.  

– Att det blev Lära beror också på utbildarnas gedigna erfarenhet och kunskap. Vi är glada över att Lära vill genomföra utbildningar i Kat-Kittet och ser fram emot ett gott samarbete, fortsätter Annette Möller Nielsen. 

Samtalsstöd 

Kat-Kittet är ett visuellt samtalsverktyg som ger stöd i att hålla samtal och som underlättar kommunikation om känslor och beteende. Det hjälper oss utforska hur människor upplever världen. Det kan användas för att komma igång och prata om känslor och skapa delaktighet.  

Genom att man tillsammans under samtalet lägger fokus på det visuella materialet i Kat-Kittet, kan en person lägga sina känslor och upplevelser utanför sig själv. På så sätt blir det lättare att prata om svåra saker, som till exempel sorg eller mobbing. För personer som helst vill undvika ögonkontakt kan det också underlätta att samtala kring materialet och bilderna i Kat-Kittet. 

– Med hjälp av Kat-Kittet kan en person lära sig att förstå och uttrycka sina känslor. Vi som är anhöriga eller jobbar med personen får samtidigt veta mer om personens känslor och värld, säger Trine Bach Jensen, utvecklingschef på Lära.  

Fakta om Kat-kittet

Kat-Kittet är ett visuellt samtalsverktyg som ger stöd för att hålla samtal. Kat-Kittet (Cat-kit på engelska) står för kognitiv affektiv träning. Kat-Kittet är ett hjälpmedel och samtalsverktyg som kan användas till exempel när känslor, tankar, handlingsmönster eller social samvaro har blivit ett problem i vardagen. Kat-Kittet består av olika verktyg för att underlätta samtalet som mätaren, kroppen, dygnet, ansikten, känsloord, mina cirklar och samtalsark. Materialet finns numera även i en webb-app där man själv kan lägga till bilder och anpassa utifrån behov.  

Kat-Kittet har tagits fram av Tony Atwood, brittisk psykolog bosatt i Australien tillsammans med de danska psykologerna Annette Möller Nielsen, Kirsten Callesen och Michael Ellermann. Kat-Kittet används sedan flera år i hela världen.  

Mer om Kat-Kittet finns här Cat-ki

 – Många gånger är vi jätteduktiga på att anta och tro en massa saker, men vi behöver bli mer nyfikna på att verkligen försöka förstå vilka känslor personen har och varifrån de kommer, fortsätter hon.  

Trots att Kat-Kittet funnits i fler år är det fortfarande i allra högsta grad ett relevant hjälpmedel för att förstå hur känslor styr och påverkar beteenden, menar den brittisk/australienska psykologen Tony Atwood som är en av dem som skapat verktyget.  

– Kat-Kittet är ett lätt och effektivt sätt att arbeta med barn, unga vuxna och med personer med kognitiva funktionsnedsättningar, säger han. 

 – Samarbetet med Lära är ett viktigt steg för att sprida detta både kraftfulla och användarvänliga verktyg som på ett enkelt sätt når fram till tankarna och känslorna bakom ett beteende, fortsätter Tony Atwood.

Utbildning ger ökad förståelse om hur Kat-Kittet kan användas 

Trine Bach Jensen förklarar närmare vad Lära kan bidra med när det gäller användningen av Kat-Kittet. 

– Genom Läras utbildning ökar förståelsen för alla möjligheter som finns med Kat-Kittet, säger hon.  

Kat-Kittet kan användas av såväl föräldrar och närstående som personal. Verktyget kan bidra till att minska stress och utåtagerande beteenden samt användas vid ätstörning och själskadebeteenden. Men Kat-Kittet kan även bli ett stöd för att hitta aktiviteter som ger glädje och meningsfullhet.  

 – Vi på Lära vill gärna bidra med att skapa just den där nyfikenheten att försöka förstå och sätta oss in i en annan människas värld. Vi vill lyfta hur viktigt det är att samarbeta direkt med personen som behöver vårt stöd. På så sätt kan vi förebygga utmanande beteenden och riskerar inte att tappa bort sådant som fungerar bra.  På Lära fokuserar vi hellre på det som är bra än på sådant som inte fungerar, säger Trine Bach Jensen.