Lära har under de senaste två åren samarbetat med organisationen Min Stora Dag i Osynlighetsprojekt. Det är ett projekt för att uppmärksamma och stötta barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser (NPF) som autism och ADHD och/eller psykisk ohälsa.

– Utgångspunkten för projektet var att det ofta är lättare att engagera sig för det som syns utanpå än det som finns på insidan. Min Stora Dag hade tidigare fokuserat mer på barn och unga med sjukdomar eller funktionsnedsättningar som var fysiska. Men det är viktigt att den här gruppen också får del av vårt arbete, säger Hélène Benno.

Inom Osynlighetsprojektet har det genomförts en hel rad aktiviteter för barn och unga men projektet har också verkat för att öka kunskap och förändra attityder.

Samarbetet med Lära betydelsefullt

Samarbetet med Lära har betytt mycket menar Hélène Benno.
– Lära har en särställning när det gäller kunskap och engagemang och vi är glada att vi har kunnat samarbeta tillsammans med Lära, säger hon.

Anders Westerholm på Lära menar att hur vi ser på barn och unga med NPF berör hela samhället.
– Vi vet att det krävs så lite för att något ska gå fel för den här gruppen och när det går fel beror det allra oftast på ett felaktigt eller bristande bemötande. Därför är det så viktigt att kunskapen ökar även hos allmänheten, säger Anders.

Han menar att med kunskap kan också toleransen öka för att vi alla är olika. Något som kan betyda mycket inte minst i skolan där omgivningen ofta letar syndabockar när elever är problemskapande eller utåtagerande. Det blir då så lätt att skylla på barnet, föräldrarna eller skolan.
Lära har bland annat bidragit med kunskap och tips om metoder och konkreta hjälpmedel kring vad man kan behöva tänka på vid aktiviteter för målgruppen. Lära ha också granskat de förberedelsefilmer om att resa som har tagits fram.

– Jag är glad att vi kunde bidra i det arbetet. Det är viktigt att anpassa omgivningen, men i det går ju aldrig att göra helt i detalj utan individen måste också få förutsättningar att klara komplexa situationer. Filmerna bidrar verkligen till det, säger Anders.

Attitydundersökning till allmänheten

En viktig del har varit den attitydundersökning som har genomförts två gånger med frågor till allmänheten. På bara ett år som skilde i tid mellan undersökningarna har kännedomen ökat något.

– Jag är glad att kännedomen har ökat något, det finns en större förståelse i samhället i dag än för några år sedan, men kunskapen är kombinerad med en viss aningslöshet. Det är svårt att sätta sig in i hur det verkligen är leva med en NPF-diagnos, säger Hélène.

– Det är också anmärkningsvärt att det år 2018 fortfarande finns människor som tror att ADHD är en sjukdom och att det är för lätt att få en diagnos, fortsätter hon och konstaterar att det undersökningarna också visat att mäns kunskap är väsentligt lägre än kvinnors.

Här finns Osynlighetsprojektet 2017, rapport attitydundersökning

Seminarium, poddar och Stora Dagar

En annan av Osynlighetsprojektets aktiviteter var ett mycket uppskattat seminarium som anordnades i september 2017 kring föräldraskap där inte minst flera pappor var med och berättade. Osynlighetspodden har startat med gäster som programledaren Beppe Singer och Georgios Karpatakis från Underbara ADHD.

Min Stora Dags huvudsakliga uppgift är dock att ordna Stora Dagar dvs en paus som är något utöver det vanliga för barn och unga med allvarliga sjukdomar och/eller diagnoser. Det har självklart gjorts nu också och i den form som passar målgruppen.

– Det har handlat än mer om att utforma de Stora Dagarna efter var och en, små saker kan bli stora saker för den här målgruppen och det har varit viktigt att aktiviteterna har genomförts på var och ens villkor, berättar Hélène.

– Jag är stolt och glad över vårt samarbete med Lära, vad vi tillsammans har åstadkommit för att lyfta barn och unga med NPF-diagnoser och för att medverka till förändrade attityder, avslutar hon.

Osynlighetsprojektet har haft stöd av Postkodstiftelsen och har även samarbetat med KIND, som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Kontakta oss

Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg, skola och behandling. Hör gärna av dig om är du intresserad av att samarbeta med oss.

Kontakta oss

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.