En plan skapar inte delaktighet

Det som vid första anblicken verkar enkelt är i själva verket ganska komplicerat. Det är en av slutsatserna av den forskningscirkel kring genomförandeplaner och delaktighet som Lära har genomfört tillsammans med Malmö högskola. Den slutsatsen har lett fram till att samarbetet kommer att fortsätta.

Enligt socialtjänstlagen ska genomförandeplaner skrivas när en person har fått ett beslut beviljat. Planen ska innehålla en beskrivning av vad som ska göras men också av hur den berörda personen har deltagit och fått säga sin mening om insatsen. Men i praktiken är detta inte lika enkelt som det låter eftersom det förutsätter att personen i fråga kan kommunicera, kan ställa frågor och ge adekvata svar om vad hen behöver hjälp med.

Detta är bakgrunden till det forskningsprojekt som Lära och Malmö högskola har genomfört tillsammans med medarbetare från Nytida för att öka kunskapen om hur man får omsorgstagaren delaktig i processen. Hanna Egard forskar inom socialt arbete och handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, är lärare vid Malmö högskola och en av de medverkande forskarna.

– Jag hade nog inte tänkt tanken till slut hur komplicerat det här är. Det är svårt att fråga en person som inte kan eller vill prata. Det är också svårt för medarbetaren att vara den som ska tolka svaren. För dem är det därför viktigt att ha kompetens om alternativ kommunikation, säger Hanna.

Utgå ifrån vad omsorgstagaren vill

Hennes slutsats är att man givetvis måste utgå ifrån vad omsorgstagaren vill. Utmaningen är att hitta rätt metod för att ta reda på det. Trine Bach Jensen, ansvarig för forskning och utveckling inom Lära håller med.

– Ska vi prata delaktighet måste vi prata med personen på ett sätt som är begripligt för den personen och det kan variera från bilder till rap-musik, säger Trine.

Ale Holmdahl är kolloföreståndare på Kaspers kollos helgläger och medverkade i forskningscirkeln.

– Jag tyckte det var kul att få vara med. Det var ett sätt att utvecklas och lära mig mer för att kunna göra ett ännu bättre jobb. Jobbar man med människor har man ett ansvar för att göra sitt bästa och arbeta med så hög kvalitet som möjligt, säger han.

De barn och ungdomar som är på Kasper Kollo är högfungerande. De kan själva uttrycka sig, men en sak som Ale tog med sig från forskningscirkeln är en ökad medvetenhet om att de ändå kan behöva stöd i att formulera sitt mål och att målen behöver brytas ner. Ale ger ett konkret exempel: En pojke vill bli snickare, målet för sommarens kollovistelse blir då att bygga en trädkoja. Det vill säga det långsiktiga målet bryts ner till ett konkret mål som i sin tur består av flera steg; att åka och köpa brädor, att göra en ritning och att bygga kojan.

Andra frågor som kom upp i forskningscirkeln handlade om normer kring, sex och kön och om vad som är normalt och inte. Om en kille vill få hjälp att måla naglarna fast man som personal vet att hans föräldrar inte vill det, hur ska man förhålla sig då?

En ytterligare insikt för Hanna har varit att personalen på t ex ett boende inte alltid får så mycket information om hur den som flyttar in kommunicerar. Hon menar att biståndshandläggarna behöver bli bättre på att förstå vikten av alternativ kommunikation.

Fortsättning följer

Lärdomarna från forskningsprojektet har varit många och har redan resulterat i en workshop som genomfördes på Malmö högskola. Nu går samarbetet med Lära och Malmö högskola vidare och diskussioner pågår om hur de ska bygga en utbildning som baseras på resultatet från denna och tidigare forskning.

– Vi vill gå vidare med både interna och externa utbildningar. För våra medarbetare kommer det att innebära att de får en gemensam pedagogik och arbetsmetod när det gäller att skapa delaktighet, säger Trine.

– Syftet är att huvudpersonen, dvs omsorgstagaren, ska ha en genomförandeplan där han eller hon har varit delaktig och att det som är tänkt också ska bli verklighet, fortsätter hon.

Lära och Malmö högskola diskuterar också kring ett projekt för att utveckla genomförandeplanerna med hjälp av interaktiv kommunikation. Det skapas en idébank med material och verktyg som underlättar arbetet.

Mer information

Rapporten

”En plan skapar inte delaktighet” : betydelsen av kommunikation, normer och relationer i utförande och planering av insatser enligt LSS.

Fakta Hanna Egard

Hanna Egard
Lektor i socialt arbete inriktning handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
Institutionen för socialt arbete
Malmö Högskola