Demensakademin gör positiv skillnad

Den positiva trenden för resultatet av Demensakademin håller i sig. Det visar den senaste utvärderingen, som genomförts av professor P-O Sandman, Demensakademins vetenskapliga samarbetspartner.

Utvärderingen har gjorts i tre steg. Först gjordes en mätning på fem verksamheter som ingick i Demensakademin 2014, innan de genomfört utbildningen. Den andra mätningen gjordes efter ett år, 2015. Och nu kom alltså den tredje utvärderingen efter två år med Demensakademin.

− Det här har varit ett roligt uppdrag. Det är få verksamheter som gör en så noggrann utvärdering av förändringsarbete som Vardaga har gjort, säger P-O Sandman. Han är professor i omvårdnadsvetenskap och verksam bland annat vid Umeå universitet.

De Vardagaboenden som ingått i undersökningen är Broby gård, Villa AgadirByholmen, Kullabo och Graninge. Alla finns i Stockholmsområdet. Så gott som samtliga kan se en positiv trend över tid i de faktorer som mätts. Några värden har också bibehållits.

Alla drar mer åt samma håll

De kvantitativa mätningarna har gjorts bland medarbetare, boende och närstående. Den senaste har även kompletterats med kvalitativa intervjuer med medarbetare i fokusgrupper.

− Intervjuerna hjälper oss att tolka data i mätningarna, förklarar P-O Sandman.

Sammanfattningsvis upplever de intervjuade medarbetarna att alla nu drar mer åt samma håll än tidigare. De anser sig också ha fått fler och bättre verktyg att arbeta med. De uppskattar de reflektionstillfällen som fortsätter även efter själva utbildningen och speciellt att fokus där ligger på de boende. Medarbetarna känner att de fått ökad kompetens, klarar svåra situationer bättre, använder mindre mediciner och mindre tvång. De upplever också stöd i att närma sig sina egna ideal för hur god demensomsorg ska utföras.

− Intervjuerna hjälper oss att tolka data i mätningarna, förklarar P-O Sandman.