Läras Demensakademi ett lyft för äldreboendet Villa Hertig Knut

Villa Hertig Knut, Vardagas äldreboende i Halmstad har under vintern och våren genomgått en demensutbildning i Läras regi, kallad Demensakademin. Alla medarbetare från vaktmästare till verksamhetschef har deltagit.

Villa Hertig Knut, Vardagas äldreboende i Halmstad har under vintern och våren genomgått en demensutbildning i Läras regi, kallad Demensakademin. Alla medarbetare från vaktmästare till verksamhetschef har deltagit.

Gemensam grund att stå på gällande demenssjukdomar

Tack vare utbildningen har grundkompetensen höjts och samtliga medarbetare har fått en gemensam grund att stå på gällande demenssjukdomar. Eva tycker också att strukturen har blivit än tydligare när det till exempel gäller den viktiga kartläggningen som används när en boende uppvisar beteenden som kan tyda på en demenssjukdom. Också levnadsberättelserna är viktiga, det vill säga att förstå mer om vem personen är och vad som har varit, och fortfarande är, betydelsefullt, i hens liv. När någon drabbas av demenssjukdom skapar det en trygghet att kunna återknyta till musik eller mat eller något annat som man kan känna igen från sitt tidigare liv. För personalen kan levnadsberättelsen bli en nyckel att förstå personen bättre.

Eva är full av beröm för Läras utbildare Helena Rödén, som liksom alla Läras utbildare, har en egen praktisk erfarenhet.

– Helena är entusiastisk och engagerad och har fått med sig alla. Det märks att hon har jobbat i äldreomsorgen och själv kan bekräfta och förstå vilka situationer som kan uppstå. Helena har också varit duktig på att pedagogiskt bolla tillbaka frågor och på så sätt skapat en vägledande dialog, säger Eva.

Mycket diskussioner

Under utbildningsdagarna har det varit mycket diskussioner kring ämnen som kan vara känsliga och ibland svåra att ta i, såsom äldre och sexualitet. Bemötande diskuterades också och bland annat om man ljuger eller inte när man bekräftar en person för att skapa trygghet.

– Om en boende säger att det sitter en död person i badrummet, sa vi tidigare ofta emot. Nu kan vi istället bekräfta och sedan avleda genom att säga ”jaha ser du en död person, men nu går vi och dricker kaffe”, säger Eva.

Eva uppskattar diskussionerna. Eftersom alla medarbetare har deltagit har också förståelsen och respekten för varandras olika yrkesroller och arbetsuppgifter ökat.

– Den största förändringen är att diskussionerna är annorlunda. Vi har fått en större samsyn, fler deltar och tar ansvar, det är en annan dialog och högre i tak. Efter utbildningen har det skapats en starkare vi-känsla av att vi alla tillsammans är Villa Hertig Knut, säger Eva.


Här kan du läs mer om vad några av våra kunder tycker