Ökad teamkänsla med Läras utbildningspaket

Åby1 är en gruppbostad med fyra boende i Västerhaninge som omsorgsföretaget Nytida driver på entreprenad åt kommunen. Tillsammans med Lära genomför man sedan 2019 ett långsiktigt arbete i form av ett skräddarsytt utbildningspaket i flera steg för att kompetensutveckla medarbetarna.

Arbetet inleddes med en grundutbildning kring vad uppdraget innebär, hur det ska utföras samt om Nytidas värdegrund. Därefter har alla medarbetare gått påbyggnadsutbildningar i Tydliggörande pedagogik, Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och Lågaffektivt bemötande.

Boendestödjare Yvonne Nordén, här tillsammans med hunden Zamina, är nöjd med Läras utbildningsinsatser.

Insats som gjort skillnad

Skillnaden före och efter utbildningsinsatsen är stora.

– Med utbildningarna har det kommit en ökad förståelse för varför vi jobbar som vi gör och vikten av att följa de rutiner som vi har. Vi ser också snabbare när en rutin behöver förändras för att leda till vidare utveckling, säger verksamhetschef Lena Lundin.

–  Utbildningsinsatserna har ju också fört fokus mer åt det pedagogiska i arbetet utöver den omvårdnad som krävs. Nu jobbar vi även i riktningen att minska prestige och öka samarbete, säger stödpedagogen Mariana Park som bland annat har till uppgift att medverka till att medarbetarnas kunskap vidmakthålls.

– Nu ser vi i personalgruppen varandras behov på ett nytt sätt och det gynnar även de boende att vi drar åt samma håll, förklarar Yvonne Nordén som är boendestödjare.

Ber om hjälp och stöttar varandra

En viktig sak som de har lärt sig under utbildningarna är hur de själva påverkar andra. Det lågaffektiva bemötande kan också användas mellan medarbetare. Lena Lundin menar att det nu finns en mer öppen attityd för att man ibland behöver andas och ta en paus. Yvonne Nordén håller med.

– Vi har blivit bättre på att be om hjälp, stötta varandra och jobba som ett team, säger Yvonne.

–  Det blir positiva ringar på vattnet och roligare att jobba. Vi är varandras arbetsmiljö, säger Mariana Park.

Aktiva deltagare

Utbildningar har genomförts tillsammans med medarbetare från andra verksamheter. En bärande del i Läras utbildningar är att deltagarna är aktiva och bidrar med sina erfarenheter. Alla Läras utbildare har också egen praktisk erfarenhet av att jobba inom omsorg.

– Utbildningarna är roliga. Vi lär oss nytt men vi får också delge varandra vår kunskap, byta erfarenheter och få inblick i hur andra jobbar. Vi kan ju så mycket, säger Yvonne.

Mellan utbildningstillfällena har de fått olika uppgifter att utföra, något som ger tid och möjlighet att i efterhand att öva och reflektera över det som diskuteras under utbildningen.

– Som grupp reflekterar vi över det vi lärt oss till exempel under våra arbetsplatsmöten. Om en svår situation uppstår använder vi den reflektionsmodell vi har lärt oss för att bryta ner händelsen och försöka förstå vad som utlöst den samt hur vi kan göra för att undvika att den uppstår igen. Vi försöker ligga steget före, säger Mariana.

Fantastisk utveckling

Utbildningsinsatserna, de nya arbetssätten och teamkänslan har påverkat hela boendet. Det är lugnare än tidigare med färre utåtagerande eller självskadande beteenden.

– Vi ser en fantastisk utveckling hos våra boende. De har förmågor vi inte trodde fanns och deras självständighet har ökat, säger Lena.

Lågaffektivt bemötande är en av de metoder man arbetat med, men gruppen har också fått utbildning i Tydliggörande pedagogik och Alternativ och kompletterande kommunikation. Det handlar bland annat om schema och struktur för att få det dagliga livet att fungera, avgränsningar och hjälpmedel för att uppfatta tid samt bildstöd och teckenkommunikation. Metoderna hänger ihop och förstärker varandra.

–   Vi har en person som förstår teckenkommunikation, När jag förstärker bildstödet med tecken märker jag att personen förstår och kan så mycket mer än hen visar, exemplifierar Yvonne.

–  Utbildningar med Lära har varit fantastiska. Lära är en helt annan klass än andra utbildare vi haft, de är kompetenta och medryckande. Deras utbildningar är roliga och inspirerande, säger Lena.

Återkommande handledning

Utbildningsinsatserna från Lära kompletteras med återkommande handledning. Där kan de lyfta specifika utmaningar och frågeställningar tillsammans med Lära. Nya medarbetare får också genomgå utbildningsprogrammet.

–   Vi blir ju aldrig färdiga utan detta är ett ständigt pågående och långsiktigt arbete, säger Lena.

Hon är stolt över sina medarbetare och allt de tillsammans har åstadkommit.

–   Det är lätt att inte se framstegen när man är i nuet, men när vi jämför med hur det var för ett år sedan är det häftigt vilken resa vi har gjort! Nu är vi ett team som jobbar tillsammans!


Här kan du läs mer om vad några av våra kunder tycker

logotype kooperativtet Olja

Kooperativet Olja

Våra medarbetare är en heterogen grupp med olika erfarenheter och olika förutsättningar utifrån vem man möter i jobbet. Lära fick ihop det väl.
vardaga logotype

Vardaga

Den största förändringen är att diskussionerna är annorlunda. Det har skapats en starkare vi-känsla av att vi alla tillsammans är Villa Hertig Knut.
nytida logotype grön botten vit text nytida

Nytida

Det märks att utbildarna på Lära, i detta fall Heléne älskar sitt jobb och brinner för att dela med sig av sitt uppdrag.
logotype Östra Göinge

Östra Göinge

Mycket givande utbildning eftersom utbildaren hade lång erfarenhet och berättade mycket från egen erfarenhet. En av de bästa utbildningar jag gått på.
logotype Kungsbacka

Kungsbacka

Lära var flexibla och gick oss till mötes genom att anpassa innehållet. Det Lära erbjuder går väl hand i hand med det vi vill ha i form av grundkompetens.
logotyoe region Gotland

Region Gotland

Handledaren ger medarbetarna konkreta råd – praktiska verktyg – att omsätta i arbetet. Den praktiska tillämpningen är en stor fördel.
nytida logotype

Nytida

Utbildningar med Lära har varit fantastiska. Lära är en helt annan klass än andra utbildare vi haft, de är kompetenta och medryckande.