Lära har hjäpt oss skapa samsyn inom personalgruppen

Järva VIP är en skola med ca 50 elever som ligger i Sollentuna, norr om Stockholm som drivs av Nytida. Skolan vänder sig till elever med autism, intellektuell funktionsnedsättning och diverse tilläggsdiagnoser. Verksamheten är bred och de arbetar centralt med att stötta medarbetare kring hot- och våldssituationer och hur man på ett säkert sätt kan hantera situationer som kan uppstå men främst hur man ska förebygga dem för att inte hamna där.

Samarbetet med Lära har skett under flera års tid. Med stöd och hjälp av Läras Heléne Björklund har personalen utbildats i utbildningar inom autism, tydliggörande pedagogik, studio 3 och PERMA. I början av samarbetet handledde Lära skolans personal men numera handleder Lära skolans egna handledare så att de stärker sin kompetens och själva kan handleda personalen på skolan.

Helene Bjöklund till höger håller armen om rektor Marina Smeds
Rektor Marina Smeds tillsammans med Heléne Björklund utbildare på Lära.

Stark och stabil samsyn

– Det primära vi har fått hjälp av Lära är att skapa samsyn inom personalgruppen kring t ex vad lågaffektivt bemötande innebär i praktiken. Genom att kontinuerligt utbilda vår personal i lågaffektivt bemötande och samtidigt genomföra handledning i olika elevärenden som oftast är kopplade till just lågaffektivt bemötande samt en positiv syn kring elevernas personer, potential och utvecklingsmöjligheter har vi byggt upp en stark och stabil samsyn. Denna samsyn fungerar som ett fundament i verksamheten även när den i perioder rubbas så att bojen inte flyter ifrån oss. För oss innebär det att det är lättare att anställa nya medarbetare och introducera de i Järva VIP-andan. Lära har varit en viktig pusselbit i att vi befinner oss där vi gör idag, säger Marina Smeds rektor på Järva VIP.

Teori kan ofta vara svårt att applicera i det vardagliga arbetet och en viktig del i Läras utbildningar är fokus på de praktiska verktygen. Där har det också varit värdefullt att utbildaren själv har praktisk erfarenhet och lyft olika exempel. Det är också av stor vikt när utbildaren själv har rötter i verksamheten och kan bemöta frågor som ställs och ta det vidare. – Det märks när man har en utbildare med erfarenhet som kommer hit och utbildar. Heléne i det här fallet plockar svaren direkt när frågorna kommer flygandes och vet precis vad hon ska svara på medarbetarnas frågor, vilket är otroligt mycket värt. Det märks att hon älskar sitt jobb och brinner för att dela med sig av sitt uppdrag. Heléne sprider så härlig energi, säger Marina.  


Här kan du läs mer om vad några av våra kunder tycker