Lära förstod våra behov

Kooperativet Olja har under flera år anlitat Lära för utbildningar i lågaffektivt bemötande. Under pandemin har de ställt om till digitala utbildningar med gott resultat.

Kooperativet Olja (som står för oberoende liv i Jönköping assistans) har funnits sedan LSS-reformen infördes 1994. Det ägs av de cirka 100 assistansberättigade medlemmarna som bor främst i Jönköpings län. Kooperativet har omkring 1 000 anställda.

Utbildning i lågaffektivt bemötande

Erica Segolsson har som HR-ansvarig uppdraget att säkerställa att de som arbetar som personliga assistenter har rätt förutsättningar och kompetens. Erica kom i kontakt med Lära när hon sökte en utbildning i lågaffektivt bemötande, i första hand för de assistenter som arbetar med personer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och också har ett utåtagerande beteende, men även anhöriga har kunnat delta.

– Lära förstod vårt behov och tog fram ett förslag på ett upplägg som vi ville testa och det föll väl ut, säger Erica.

Upplägget bestod av en tvådagarsutbildning för 20 personer på plats hos Olja i Jönköping och utvärderingarna som gjordes gav goda betyg till Lära.

– Våra medarbetare är en ganska heterogen grupp med olika erfarenheter och där man många gånger har olika förutsättningar utifrån vem man möter i jobbet. Lära fick ihop det väl, säger Erica.

Det som uppskattades mycket var kombinationen av kunskap, engagemang och att det var många praktiska övningar under utbildningsdagarna. Deltagarna upplevde att de lärde sig saker som de direkt kunde ta med sig och ha nytta av i det dagliga arbetet. En reaktion har också varit att lågaffektivt bemötande inte bara är användbart för den som jobbar med NPF och utmanande beteenden utan att det är ett förhållningssätt som kan ha effekt även i bemötande av andra funktionsnedsättningar.

Ändrade förutsättningar med corona

Efter den första utbildningen fortsatte utbildningstillfällena regelbundet, men så kom coronapandemin samtidigt som den utbildare som hållit i samtliga Kooperativet Oljas utbildningar slutade på Lära.

– Corona gjorde att vi inte kunde hålla utbildningen på plats, men vi såg också en risk med att pausa utbildningar utan behövde ha ett förslag på en distansutbildning, säger Erica.

Hon tänkte att det kanske inte skulle bli helt lätt eftersom utbildningen innehåller så många praktiska övningar. Att byta utbildare kan också vara kritiskt då mycket hänger på utbildarens förmåga att både lära ut och engagera deltagarna. Men oron visade sig vara obefogad. Erica fick ett förslag på ett upplägg via verktyget Zoom och Helene Björklund kom in som ny utbildare. Precis som alla Läras utbildare har Helene en egen praktisk erfarenhet av omsorgsarbete. Det är en fördel som innebär att utbildaren både har en förståelse för deltagarnas verklighet och kan dela med sig av sina egna erfarenheter.

– Helene fick överlag många goda omdömen, såsom ”fantastisk som kursledare, bra och intressant” och unisont tyckte deltagarna att det var två mycket givande dagar, säger Erica.

Zoom har också varit ett stabilt digitalt verktyg, Helene var väl förberedd och har använt de möjligheter som finns för att till exempel skapa rum för grupparbeten och övningar.

– Det gäller ju att kunna hålla kvar intresset hos deltagarna när man inte ses fysiskt och här har Helene och Lära verkligen levererat, avslutar Erica.


Här kan du läs mer om vad några av våra kunder tycker