Trine Bach Jensen

porträtt Trine mörkt hår hästsvans, randig tröja brunt, beige och rödrosa
E-postadress: trine.bachjensen@lara.se
Telefon: 070-166 58 46

Bakgrund

Jag är utbildad socialpedagog med en master i specialpedagogik. Jag har arbetat inom socialt arbete sedan 1998 – på behandlingshem, skola och boende. De senaste åren har jag arbetat med utveckling av pedagogik samt som utbildare och handledare. Jag är HPLJ-certifierad och planerar utbildning och kompetenshöjande insatser enligt denna metod. Jag är också utbildad TEACCH-instruktör och certifierad Studio 3-instruktör. Jag brinner för att skapa digitala lösningar och utbildningar som är både kreativa och lärorika.

Arbetar med

Utveckling av nya utbildningar och kompetenshöjande insatser samt ansvarar för marknad och kommunikation.