Tove Eriksson

E-postadress: Tove.nystrom-eriksson@lara.se
Telefon: 070 520 17 32

Bakgrund

Jag har lång och gedigen erfarenhet av chefs-och ledarskap inom såväl privat som offentlig sektor från såväl LSS- som SoL- verksamheter.

I botten är jag socialpedagog och har under årens lopp fördjupat mig i just ledarskap och organisationsutveckling genom att bland annat utbilda mig till Framtidsverkstadsledare och Reteaming instruktör. I mitt arbete som coach för förändrings- och värderingsprocesser är jag en idé- och kunskapsgivare till verksamheter som vill utvecklas. Min styrka är att utbilda och driva processer som leder, stödjer och bidrar till lösningsfokuserat arbetssätt.

Alla människor gör alltid så gott de kan med den kunskap de har just nu. Har man den inställningen till sina medmänniskor så brukar det allra mesta lösa sig.

Tips från mig: Bemöt varje person utifrån dennes förutsättningar för att hitta individuella lösningarna, fokusera på det som fungerar bra och som personen tycker är roligt.

Samt: Var snäll och våga våga.