Stefan Linde

porträtt på Stefan Linde
E-postadress: stefan.linde@lara.se
Telefon: 073-539 56 40

Bakgrund

Utbildad inom autism. Jag har drygt 10 års erfarenhet av att arbeta med personer inom NPF. Jag har under de åren arbetat som verksamhetspedagog (vuxna/barn), guppchef och handledare.

Grundutbildad i TEACCH, PECS, Studio 3 samt ATLASS

Certifierad inom HPLJ och KAT-kittet

Tips från mig: Skapa en god relation till de människor du möter. Relationer som bygger på hög tillit ökar förutsättningen att klara vardagens utmaningar och stress. Vi får heller aldrig glömma att ha kul tillsammans. Att ha kul sänker stress, hos både personal och omsorgstagare.