Stefan Holm

porträtt stefan Holm blå skjorta
E-postadress: stefan.holm@lara.se
Telefon: 076-543 88 71

Bakgrund

Jag har arbetat med försäljning i hela mitt yrkesverksamma liv. Sedan 2010 har jag arbetat med komplex utbildningsrådgivning och försäljning inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation.

Målet på Lära är att göra skillnad, person för person och organisation för organisation. Utbildning är till för att ge effekt och bidra till ett positivt förändrat beteende.
På Lära har vi höga ambitioner, duktiga utbildare och sunda företagsvärderingar.

Arbetar med

Jag är dagligen i kontakt med våra kunder för att hjälpa dem med utbildningsrådgivning och frågor kring våra utbildningar, handledning och offerter.