Staffan Alexandersson

E-postadress: staffan.alexandersson@lara.se
Telefon: 0704 -41 79 07

Bakgrund

Jag är i grunden socionom och familjeterapeut men har också utbildat mig till handledare och i Vuxenpedagogiskt ledarskap. Nästan hela mitt yrkesliv består av erfarenheter från socialt arbete inom ramen för olika uppdrag. Från att möta barn, unga och vuxna i vardagsnära situationer till att utbilda, administrera och leda verksamheter. I perioder har min nyfikenhet och mitt engagemang även varit fokuserat på olika frivillighetsuppdrag med frigörande pedagogik som utgångspunkt.

Tips från mig: Tillåt dina tankar och uppfattningar att formas utifrån dina och andras erfarenheter.