Rebecca Söderström

porträtt Rebecca Söderström
E-postadress: rebecca.soderstrom@lara.se
Telefon: 076 307 82 32

Bakgrund

Tvåårig utbildning till behandlingspedagog, motiverande samtal, kurs i kommunikationspsykologi samt psykoterapeutisk utbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, steg 1. Även utbildad inom tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, Studio 3, ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Certifierad Studio 3-tränare.

Lång erfarenhet av arbete med personer med ADD, ADHD och autism, ofta i kombination med missbruk och begynnande kriminalitet.

Tips från mig: I de enklaste svaren hittar vi oftast lösningar på vad som anses vara de mest komplexa problemen, det bör vi ha med oss i vårt gemensamma arbete där vi många gånger ställs inför utmaningar. Med reflektion och omtanke kommer vi långt och ju mer vi kan sätta ord på vad vi gör i vårt dagliga arbete, ju enklare och desto högre kvalitet blir det. Vår kunskap är vägen till framgång, framför allt för personerna vi jobbar med. Och en sak till, vi har alltid mer att lära!