Ove Jennesäter

E-postadress: ove.jennesater@lara.se
Telefon: 073-512 66 72

Bakgrund

Jag har en bakgrund inom psykologi och psykiatri, jag är utbildad i psykologi vid Stockholms universitet och jag har på olika sätt arbetat med bedömning och behandling inom allmän psykiatri såväl som specialistpsykiatri. Psykisk och fysisk hälsa har alltid varit viktiga frågor för mig.

Men jag har också ägnat en stor del av mitt arbetsliv till försäljning, och arbetat såväl inom offentlig som privat sektor.

Målet på Lära är att få sprida Läras utbildningar. Utbildning är till för att ge effekt och bidra till positiva förändringar i samhället.
På Lära har vi höga ambitioner, duktiga utbildare och sunda företagsvärderingar. Jag är glad att få vara en del av denna organisation.

Arbetar med

Jag är dagligen i kontakt med våra kunder för att hjälpa dem med utbildningsrådgivning och frågor kring våra utbildningar, handledning och offerter.