Ketil Lundbekk

E-postadress: Ketil.lundbekk@lara.se
Telefon: 076 316 05 94

Bakgrund

Jag är utbildad sjuksköterska och KBT-terapeut och har också andra psykologistudier på universitetsnivå.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa och missbruk inom socialtjänsten och på behandlingshem. Jag har utöver kliniskt arbete som sjuksköterska och KBT-terapeut även de senaste 5 åren varit verksamhetschef och föreståndare på ett behandlingshem för samsjuklighet. Mitt yrkesliv har gett mig möjlighet att få lära känna många människor i sårbara och utsatta situationer. Det har varit en stor drivkraft för mig att få vara en del av deras resa mot återhämtning och förändring.

Tips från mig: Genom att på riktigt engagera oss i människor med psykisk ohälsa kan vi synliggöra deras resurser och förmedla hopp. Hoppfullhet och tro på egen återhämtning är mycket viktiga faktorer i återhämtning. Genom att icke-dömande och nyfiket visa intresse för det som är bortom personens diagnoser och problem ger vi värde att hela människan.

Var därför inte rädd för att i ditt arbete ge ”det lilla extra”. Stanna upp och var närvarande när spontana sårbara ögonblick uppstår, visa regelbundet att du värdesätter förtroendet du får i mötet. Då kommer du också att se att ditt arbete blir mycket roligare!