Jonas Andersson

porträtt Jonas Andersson
E-postadress: jonas.andersson@lara.se
Telefon: 072 743 63 56

Bakgrund

Hälsoutvecklarprogrammet Örebro universitet, Psykologi inriktning idrott C-nivå, Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) inom KBT. Specialistkurs i inlärningspsykologi och beteendeterapi (godkänd som specialistkurs för psykologer), Specialistkurs i motiverande samtal (godkänd som specialistkurs för psykologer).

Utbildad inom (MET) motivationshöjande behandling. Kortare utbildning inom (ACT) Acceptance and Commitment Therapy och (CRA) Community Reinforcement Approach som är en evidensbaserad behandling för alkohol-/drogbeteende.

Genomgått (UGL) utbildning, Utveckling av Grupp och Ledare och är Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network Of Trainers). Arbetat med behandlingsarbete i olika former sedan 2001.

Tips från mig: Mina kärnvärden är att behandlingsarbetet ska vara forskningsbaserat och etiskt, men att det måste göras lättförståeligt för behandlingspersonal och klienter/brukare/patienter/kunder så att det enkelt kan omsättas i praktik. Avslutningsvis fokusera på det du vill göra och inte på dina rädslor och negativa tankar.