Inger Brolin

Porträtt Inger Brolin
E-postadress: inger.brolin@lara.se
Telefon: 076 621 78 30

Bakgrund

Utbildad undersköterska med en del medicinska studier. Jag har studerat demenssjukdomar vid Uppsala och Lunds universitet. Har en ettårig utbildning i kognitiv beteende terapi (KBT) samt musikstudier med inriktning violin och pedagogik vid Stockholms musikinstitut. Undervisat i violin vid Stockholms kulturskola. Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom samt att utbilda, handleda personalgrupper och att ha närståendesamtal. Har även under flera år utbildat personal inom demensvård i Japan.

Tips från mig: Stanna upp och lyssna, var medvetet närvarande i mötet med människor.