Helena Rödén

porträtt Helene Rödén
E-postadress: helena.roden@lara.se
Telefon: 073 532 28 20

Bakgrund

Jag är utbildad undersköterska och inom vårdpedagogik och handledning – med drygt 30-års erfarenhet inom vård och omsorg. Jag har specialiserat mig inom demensvård och har utbildning i bland annat BPSD, validering, palliativ vård och cirkelledarutbildning. Erfarenheten jag har med mig är viktig för utbildarrollen – gruppbostad, dagverksamhet, särskilt boende för äldre samt särskilt boende för yngre personer med kognitiv sjukdom. Har även utformat en intern bemötandeutbildning för vårdpersonal inom särskilt boende och hemtjänst.

Tips från mig: att vara fokuserad och medvetet närvarande i varje möte skapar en känsla av trygghet och samhörighet. Det bygger en fin relation som sen underlättar när det dyker upp svårigheter att hantera.