Digitala lösningar

Lära har länge erbjudit och utvecklat digitala lösningar. Flexibla lösningar efterfrågas och det kan vi leverera. Våra kunder befinner sig i hela Sverige och behöver lösningar som är anpassade efter verksamheten, ort och behov. Vi skapar lösningar som tar hänsyn till era förutsättningar.

digital utbildning man framför grönt tyg med dator och kamera på bord

Hybrida utbildningar och lösningar​

Hybrida lösningar innebär att vi kombinerar olika typer av e-lärande med utbildning på plats. Vi designar utbildningar som kan bestå av olika element så som utbildning online eller på plats, webbutbildning, podd, webbinarier och på vår lärplattform Promote.

Onlineutbildning

Utbildning i realtid i ett digitalt klassrum

En onlineutbildning är en utbildning i ett digitalt klassrum. Det innebär att utbildningen alltid är live och med en eller fler utbildare som filmas​.

Vi använder Zoom och arbetar med tavla, blädderblock, Power Point, film och grupparbete. ​Reflektion, övning och träning är en del av alla våra utbildningar. ​Detta är en typ av utbildning som fungerar bra för den som av olika skäl har svårt att medverka i någon av våra utbildningar som vi håller fysiskt på plats.

Utbildning på distans

Under våra digitala utbildningar använder vi oss av den digitala lärplattformen Promote som är vårt stöd för att driva och genomföra våra utbildningsprogram och lärresor.

Verktyget är byggt på beprövade metoder för effektiv utbildning, bestående resultat och beteendeförändring. På distansutbildning finns inga fysiska träffar, men live-webbinarier med onlineundervisning.

Plattformen används som ett stöd och struktur för att driva arbetet genom hela lärprocessen framåt.

Här kan du läsa om en av våra distansutbildningar

Webbutbildningar

En webbutbildning är en interaktiv utbildning som är oberoende av tid och plats. En webbutbildning är ett bra komplement till utbildning eller som introduktion till ett ämne.

Med en webbutbildning kan man nå ut till många och det är en kostnadseffektiv lösning. För att skapa ett bra pedagogiskt upplägg innehåller våra webbutbildningar en variation av bland annat teori, filmer, små korta föreläsningar, reflektionsövningar och qiuz/sluttest.