Digitala lösningar

Lära har länge erbjudit och utvecklat digitala lösningar. Flexibla lösningar efterfrågas och det kan vi leverera. Våra kunder befinner sig i hela Sverige och behöver lösningar som är anpassade efter verksamheten, ort och behov. Vi skapar lösningar som tar hänsyn till era förutsättningar.

Hybrida utbildningar och lösningar​

Hybrida lösningar innebär att vi kombinerar olika typer av e-lärande med utbildning på plats. Vi designar utbildningar som kan bestå av olika element så som utbildning online eller på plats, webbutbildning, podd, webbinarier och på vår lärplattform promote.

Webbutbildningar

En webbutbildning är en interaktiv utbildning som är oberoende av tid och plats. En webbutbildning är ett bra komplement till utbildning eller som introduktion till ett ämne.

Med en webbutbildning kan man nå ut till många och det är en kostnadseffektiv lösning. För att skapa ett bra pedagogiskt upplägg innehåller våra webbutbildningar en variation av bland annat teori, filmer, små korta föreläsningar, reflektionsövningar och qiuz/sluttest.

Exempel på olika webbutbildningar

Vi har under åren utvecklat ett antal olika webbutbildningar för våra kunder, till exempel palliativ vård, stödperson inom LSS, Vi vågar – Suicidförebyggande åtgärder, funktionsnedsättning, arbetsmiljö för medarbetare etc.

Vi erbjuder även kortare webbutbildningar (15-20 minuter) som ger en bra introduktion till ett specifikt ämne. Utbildningarna publiceras i HTML 5 eller Scorm och funkar på dator, mobil eller surfplatta.

Online-utbildning

Utbildning i realtid i ett digitalt klassrum

En online-utbildning är en utbildning i ett digitalt klassrum. Det innebär att utbildningen alltid är live och med en eller fler utbildare som filmas​.

Vi använder Zoom och arbetar med tavla, blädderblock, Power Point, film och grupparbete. ​Reflektion, övning och träning är en del av alla våra utbildningar. ​Detta är en typ av utbildning som fungerar bra för den som av olika skäl har svårt att medverka i någon av våra utbildningar som hålls fysiskt på plats.