Nytida går samman med Solhagagruppen. De båda företagen bildar tillsammans en kvalitetsmässigt stark aktör inom stöd till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och stärker därmed förutsättningar för att möta det stora behovet av fler omsorgsplatser.

Nytida och Solhagagruppen har lång erfarenhet och expertis inom stöd till personer med funktionsnedsättning. Både Nytida och Solhagagruppen finns i stora delar av Sverige med verksamhet inom boende, skola, korttidsboende och dagliga verksamheter. Solhagagruppen finns även i Norge. Den geografiska och verksamhetsmässiga bredden ger möjlighet att erbjuda helhetslösningar för de som har behov av stöd.

Företagen delar vision och värdegrund och har båda gjort stora investeringar inom innovation och pedagogik. Dessutom har båda under flera år investerat i nya boenden och utvecklat boendemiljöer för personer med funktionsnedsättning.

”Solhagagruppen är ett välrenommerat företag med stor kompetens och fina, välskötta verksamheter, precis som Nytida. Tillsammans skapar de två företagen en unik kompetens och bredd som gagnar utvecklingen av arbetet med funktionsnedsättning i Sverige”, säger Nytidas VD Fredrik Gren.

”Vi är stolta över att ha byggt upp Solhagagruppen till det fina kvalitetsinriktade bolag det är i dag. Det är glädjande att verksamheten går samman med Nytida, en kvalitetsledande aktör inom stöd till personer med funktionsnedsättning”, säger Solhagagruppens VD Patrik Attemark.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.