Lära

Nu är våra utbildare HPLJ certifierade

logga certifieriering HPLJ

Vi kan nu med stolthet berätta att alla våra utbildare är certifierade enligt HPLJ metodik. HPLJ står för High Performance Learning Journey.

HPLJ är en pedagogisk modell som grundar sig i forskning av professor Robert Brinkerhoff om hur man skapar effekt i utbildningsinsatser och når resultat. För dig innebär det en hög kvalitet i hur vi designar och genomför utbildningar för din verksamhet. I klassrummet innebär det att vi varvar teori med praktiska övningar.  Vi jobbar mycket med grupparbeten, rollspel, diskussion och erfarenhetsutbyte.

Allt för att din investering ska ge resultat och skapa bästa förutsättningar för era kunder.