Lära

Motiverande samtal handlar om att lyssna

man och kvinna promenad ryggar hand på axel

Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt för att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. MI utvecklades av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick.

Lena Helmerson

– MI handlar om att ingå ett partnerskap med personen man ska stötta och visa att man är beredd att lyssna och vänta på att bli inbjuden, något som är svårare än man tror, säger Lena Helmerson som är utbildare i MI på Lära.

Acceptans, empati och att visa att personen duger som hen är, ingår också som viktiga byggstenar i MI. Det handlar om att visa man tror på att personen har ett värde även om den är i en beroendeställning och att verkligen vilja försöka förstå personens situation samt att personen har rätt till sitt självbestämmande, autonomi. I samtalssituationen visar man medkänsla och försöker få personen att känna sig bekväm samt sist men inte minst att sträva efter att framkalla motiv till förändring. Man undviker konfrontation som föder motstånd.

– Lyssna och försök förstå bakomliggande orsaker utan att komma med råd, vänta med dem och be om lov att få ge råd, säger Lena.

Men för att visa att man lyssnar kan man bekräfta gärna genom öppna frågor. Hur man väljer sina ord har betydelse ordet ”men” kan kännas negativt. Jämför man något på en skala är det bra att jämföra nedåt istället för uppåt, menar Lena.

– Undvik också att säga sådant som jag förstår precis hur du har det. Vi kan inte förstå precis hur någon annan har det, men vi kan däremot se att någon har det jobbigt, fortsätter hon.

Genom att lyssna och låta personen själv sätta ord på sin situation får han eller hon hjälp att hitta sin egen drivkraft och själv komma fram till vilka förändringar som behöver göras.