Lära

Medarbetarna är det viktigaste i omsorgen

porträtt av Annelie Tarning

Annelie Tarning brinner för pedagogik och vill att den omsorgspersonal som går en utbildning på Lära ska få med sig tydliga pedagogiska verktyg som underlättar för dem i deras viktiga arbete.

En sådan metod är det som kallas tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik används för att göra vardagen mer begriplig och hanterbar för till exempel personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.  Annelie har lång erfarenhet av jobba med den målgruppen.

– Med dubbla diagnoser blir svårigheterna så mycket mer omfattande, därför är det viktigt för den som jobbar att vara medveten om vad diagnoserna innebär. När man förstår att till exempel vissa beteenden beror på personens diagnoser är det lättare att var tolerant mot personen i fråga.

Stärkta i sin yrkesroll

– Jag vill att de som varit på en utbildning hos Lära ska bli stärkta i sin yrkesroll att se den enskilda individen och få kunskap om funktionsnedsättningen, fortsätter hon.

Annelie utbildar, förutom inom Tydliggörande pedagogik, också om Funktionsnedsättning, Kommunikation, Lågaffektivt bemötande och Studio 3. Hon tycker om mötena med dem som kommer till Läras utbildningar.

– Medarbetarna är det allra viktigaste i en omsorgsverksamhet. Det känns fint att få hjälpa dem att fylla på med kompetens och få ge dem beröm för det fantastiska jobb de utför, säger hon.

Annelie har egen praktiska erfarenhet av att ha arbetat inom omsorgen. Det utmärker generellt Läras utbildare och är något hon har stor nytta av i sitt jobb som utbildare.

– Jag har själv jobbat inom omsorg och vet att det kan vara både tufft och svårt. Jag har också gjort misstag och kan dela med mig av dem. Vi är människor och vi gör alla misstag. Det viktiga är att vi lär av dem, samarbetar och att vi reflekterar och ser de framsteg vi gör även när de sker i små steg.

Aktiva deltagare

Utmärkande för Läras utbildningar är också blandningen av teori och praktik samt att man eftersträvar aktiva deltagare. Det betyder mycket att få lyssna på varandra och dela med sig av sina erfarenheter.

– När det blir bra gruppdiskussioner om ämnet och deltagarna själv är aktiva, det är då de lär sig som mest. Det är också då mitt jobb är som roligast, säger Annelie.