Lära

Lena Helmerson vill se beteendeförändringar

Bild på Lena Helmerson

Lena Helmerson utbildar och handleder på Lära inom Studio 3, Motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande. Med över tjugo års erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar har hon en gedigen praktisk erfarenhet att luta sig mot.

– Det är otroligt värdefullt att ha erfarenhet av att ha jobbat med både barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar. Min kunskap är inte bara något jag läst mig till, utan jag kan berätta om sådant som hänt mig så att deltagarna kan känna igen sig. Jag bjuder på när det har gått fel och berättar hur man kan tänka annorlunda, säger Lena.

Vill så ett frö

Det som driver Lena är just att få människor att våga tänka annorlunda och prova att göra saker på ett nytt sätt.

– Jag vill åtminstone ha sått ett frö hos den som går en utbildning att man kan göra saker annorlunda och göra skillnad. Jag vill se en beteendeförändring för att det ska bli skillnad för dem vi är till för.

Bild på Lena Helmerson

– Mitt hjärta finns alltid hos de personer vi arbetar för, men en förutsättning för att de ska ha det så bra som möjligt är att det finns medarbetare som är utbildade och kompetenta, fastslår hon.

Delaktighet krävs

Syftet med Läras utbildningar och handledningar är just att uppnå beteendeförändringar. Lärandet pågår ofta under en längre tid och med uppgifter att utföra mellan utbildningstillfällena. En utbildning hos Lära är inget man bara kan sitta av, utan det krävs delaktighet. Grupperna är små för att alla ska få utrymme att reflektera och fundera på varför de gör som de gör och vad som kan göras annorlunda.

Lena pekar på att en annan viktig faktor för att åstadkomma förändring: chefer och andra måste låta medarbetaren som gått en utbildning få testa att göra saker på ett annorlunda och nytt sätt för att kunna göra skillnad.

Även personer som har lång yrkeserfarenhet har nytta av en utbildning menar Lena.

– De får en repetition eller kommer ihåg något de har lärt sig tidigare. Utbildningen blir en bekräftelse på att man är på rätt spår och även den som har lång erfarenhet lär sig ofta något nytt, säger hon.

Om sin egen roll som handledare och utbildare säger Lena:

– Jag tror på det jag gör och det syns! Deltagarna ska se mig som en resurs. Jag vill ge dem något som är viktigt som de kan spinna vidare på och utveckla. Det ger också mig en bekräftelse på att det som jag tror på och brinner för kan landa hos andra och att vi tillsammans åstadkommer skillnad för de människor vi jobbar med.