LSS är en fantastisk lagstiftning som är av största betydelse för att personer med omfattande funktionshinder ska få goda levnadsvillkor. En av de viktigaste förutsättningarna för en LSS-verksamhet med hög kvalitet är personalens kompetens. Medarbetarna behöver kunskap om LSS-värdegrund, vad deras arbete ska leda till, mot vilka mål de ska sträva och vilka värden som ska eftersträva.

Boken ”För din skull, för min skull eller för skams skull? – Om LSS och bemötande”, av Barbro Lewin, är särskilt lämpad att arbeta med tillsammans i en medarbetargrupp då varje kapitel avslutas med frågor som syftar till gruppdiskussioner om vad man kan förvänta sig av LSS-, verksamheten, vad man kan kräva och hur man gör när värdegrunden hotas. Boken tar upp teman som bemötande och makt, självbestämmande och integritet, frivillighet eller frihet från tvång och vardagsförtryck, leva som andra, delaktighet och självständighet. I kapitlet om bemötande och makt lyfter författaren fram några tänkvärda exempel utifrån forskning om maktspråk som befäster värderingar om personer med utvecklingsstörning. Värderingar som tål att diskuteras i förhållande till LSSs värdegrund.

– Om jag skulle kallas utvecklingsstörd skulle jag inte bli upprörd över att behandlas på ett kränkande sätt, utan aggressivitet ingår i min handikappbild
– Om jag skulle kallas utvecklingsstörd skulle jag inte vara energisk, utan överaktiv
– Om jag skulle kallas utvecklingsstörd skulle jag inte vara orolig och ledsen, utan stökig
– Om jag skulle kallas utvecklingsstörd skulle jag inte vara kreativ individualist, utan ha problem med gruppanpassning
– Om jag skulle kallas utvecklingsstörd skulle jag inte vara uttråkad, utan ha dålig koncentrationsförmåga

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.