Att komma på vad man har lust att göra eller vad man ska laga för mat kan vara kan vara svårt för alla.

För att kunna göra ett val, krävs det bland annat att vi har förmågan att komma ihåg vad vi kan välja på, att vi med vår fantasi kan förställa oss de olika alternativen och bedöma om vi har den tid som behövs för att genomföra det vi vill. För många personer med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kan detta vara en stor utmaning.

Detta kan vi underlätta genom att tydligt visa vilka val som går att göra just nu genom till exempel en val-tavla. På val-tavlan finns bilder och på baksidan av varje bild finns en anpassad instruktion som ger det stöd personen behöver för att komma igång och utföra den önskade aktiviteten.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.