Lära tipsar

Lära tipsar – tydliggörande pedagogik

Bildschema med laminerade bilder

De flesta människor behöver tydliggöra och planera vad som ska ske i livet och vardagen. Vi vill veta hur vårt schema ser ut på jobbet, vilka arbetskamrater vi har och hur våra arbetsuppgifter ska genomföras för att inte bli stressade.

Personer som själva har svårt att planera och ta reda på saker behöver hjälp av sin omgivning för att tydliggöra och åskådliggöra vad och när något ska ske, hur det ska gå till och vilka som ska vara med.

Den tydliggörande pedagogiken är alltid individuellt utformad. Alla människor är olika har olika sätt att förstå information. Därför behöver vi testa oss fram för att se vad som fungerar. Ett schema kan vara allt från objekt på en hylla, laminerade ritade bilder, foton, ordbilder, text i almanacka, ritade streckgubbar på post-t lappar, app i telefonen och mycket mer. Det kan vara många bilder i rad eller bara två, från vänster till höger eller uppifrån och ner. Det finns inga rätt eller fel utan när personen vi hjälper förstår, då är det bra. Samma sak gäller när vi ska förklara hur saker ska gå till och hur mycket som ska göras. Använd fantasin och prova. Det kan vara rätt antal i en korg, bilder på strip eller text på ett papper. När personen kan förstå vad och hur, då vet vi att vi hittat rätt.

Det finns många sätt att tydliggöra vad som ska ske, när och hur det ska ske, med vem det ska ske och vad som ska hända efteråt. Har ni inte hittat rätt sätt så att personen ni hjälper förstår eller accepterar – prova något nytt. Använd telefonen istället för almanackan, använd nya bilder, laborera med antalet bilder och ord, lägg in mer motiverande aktiviteter under dagen, gör personen mer delaktig i schemat och planeringen, visa att du också planerar och hur du gör. Det viktigaste är att fortsätta att försöka tills ni hittar ett sätt som funkar för att hjälpa den som inte själv kan planera och åskådliggöra sin dag. På så sätt ökar förutsättningarna för att personen ska kunna känna kontroll över vad som ska ske.

Tydliggörande pedagogik är en del av arbetssättet på vårt systerföretag Nytida som arbetar med stöd till barn, unga och vuxna inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik.