Lära tipsar

Vikten av att se isberget under ytan  

flicka tittar ut genom fönster.

Förståelse är ofta nyckeln för att undvika tvångs- och begränsningsåtgärder

Tvångs- och begränsningsåtgärder uppstår när vi gör något mot en persons fri vilja. Det kan vara att hålla en dörr låst, ställa oss i vägen, låsa kylskåpet tvinga en person till läkarundersökning eller kanske på ett psykiskt sätt begränsa en person.  

Dörren blir låst när en person avviker. En medarbetare berättar för nästa att så gör vi för att personen avviker. Det normaliseras. Det fanns säkert en tanke om att det är farligt om personen avviker, den stora vägen i närheten är farlig. Ibland är det ren vanmakt vi gör det – och ibland är det något som vi resonerar oss fram till. ”Det var den enda lösningen”. Men saken är, att vi inte får göra det. Vi måste arbeta med pedagogiska lösningar i stället. Börja med det enkla – att se under ytan på beteendet. Vi använder isberget som modell – där vi listar beteendet vi ser ovan ytan, och hypoteser om orsaker under ytan. Det blir en bra ingång till att börja prata om orsaker och inte beteende.   

Lär dig mer på vår utbildning Från begränsningsåtgärd till pedagogisk lösning