Lära tipsar

Lära tipsar – rocka sockorna

fötter med strumpor i olika färger

Varje dag hyllar vi på Lära olikheter och står upp för alla människors lika värde och rättigheter – och i dag är det dags att visa det med strumpor.

FN har utlyst 21 mars till Världsdagen för Downs syndrom. Syftet med dagen är att öka allmänhetens medvetenheten om Downs syndrom.

I Sverige och i flera andra länder uppmärksammar man Världsdagen för Downs syndrom med att Rocka sockorna. Genom att ta på dig olika strumpor är du med på att uppmärksamma människor med Downs syndrom och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.

Människor med Downs Syndrom får tidigare och oftare Alzheimers Syndrom och därför tipsar vi om att det är viktigt att tidigt motivera till fysisk aktivitet, hälsosam mat och kulturella aktiviteter – det kan hålla en person frisk längre. Vi vet att det kan vara svårt, men det är viktigt att inte ge upp. Vi tipsar om att göra en tavla med Styrkor, Intressen och Drömmar – vad är jag bra på, vilka intressen har jag och vad drömmer jag om. Man kan klippa ut bilder, rita, skriva eller ha figurer – det blir riktigt roligt och om gör en tavla också. Med utgångspunkt i informationen man får från tavlan kan man jobba vidare med motivation.

Mer om att förstärka välbefinnande genom att bygga på det som är bra får du lära dig på vår utbildning PERMA.