Lära tipsar

Lära tipsar – positivt bemötande av personer med utmanande beteenden

två tummar möts

När vi möter personer med utmanade beteenden vill vi medarbetare göra det bästa för att personen vi arbetar för inte ska hamna i en situation som leder till ett utmanade beteende. Ibland blir vi lite för fokuserade på detta och glömmer bort de saker som fungerar.

Lägga tid på att ta fram aktiviteter och händelser som skapar glädje och välbefinnande. Det kan vara enkla saker som att oftare göra sådant som fungerar, uppmärksamma och bekräfta personen, bjud på flera leenden. Gör en kartläggning över saker som skapar glädje. Prata inte bara om det som är svårt utan lyft fram och förstärk det positiva. Ju mer positivt som kommer fram desto mindre blir det av det som inte fungerar.

Givetvis ska vi se över vad det är som påverkar en person att agera med ett utmanande beteende för att minimera risken för att sådana situationer uppstår men glöm inte bort att skapa förutsättningar för den enskilde att få uppleva glädje och må bra.

Lär dig mer om detta arbetssätt på vår utbildning PERMA