Lära tipsar

Lära tipsar om tydlighet

schema med sked och bildstöd

När vi möter personer som riskerar att hamna, eller är, i affekt behöver vi tänka på våra egna reaktioner och vad vi signalerar utåt.

Vi behöver vara tydliga i kroppsspråk, kommunikation och förutsägbarhet. Otydlighet skapar oro medan tydlighet minskar oro och skapar trygghet.

I den dagliga miljön finns mycket som normalt kan skapa förutsägbarhet, vägskyltar, kartor, smartphones. Men dessa symboler självklara för alla människor.

Om vi dessutom har ett otydligt kroppsspråk som inte stämmer överens med det vi säger kan det bli ännu svårare att förstå. För att kroppsspråket ska vara tydligt måste det vara tryggt och neutralt. Vi får inte visa på makt eller spänna musklerna, utan ska vara avslappnade men inte avtrubbade.

Vi behöver också tänka på hur vår kommunikation kan tolkas, finns det tvetydigheter? Tänker personen konkret så riskerar vårt språk att bli otydligt. Ta en menings som: Kom så går VI och duschar. Det är inte säkert att personen vill duscha med oss. Om vi pratar med för långa meningar kan personen få svårt att koncentrera sig så länge.

En förutsägbar miljö ger en ökad tydlighet. Det innebär till exempel att man har klart för sig hur dagen ser ut, hur en aktivitet ska genomföras och vem som möter personen efter aktivitet.

Lär dig mer på vår utbildning Lågaffektivt bemötande