Lära tipsar

Vissa personer har svårt för öppna frågor, här får du tips om hur du kommunicerar på alternativa sätt

bildstöd

Personer med autism eller ADHD har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. De har därför ofta svårt att förstå öppna frågor. Med öppna frågor menar man frågor som inte kan besvaras med ett ja eller ett nej 

För att undvika att enbart kommunicera med ja- och nej frågor finns det olika knep att ta till En möjlighet är att använda frågor med flervalsalternativ eller påståendelistor. 

Exempel 1: Frågor med flervalsalternativ – där man presenterar två olika färdiga alternativ eller konkreta exempel att välja mellan, gärna med hjälp av bilder.  

  • Vill du göra a eller b?  
  • Vad passar dig bäst?  
  • Vad tycker du är roligt?  

Exempel 2: Påståendelista – där klienten kan ta ställning till olika alternativ: 

Strategier som kan hjälpa vid stress:  Ringa in vad som passar dig. 

  • Gå en promenad 
  • Lyssna på musik 
  • Skriva sms 
  • Ringa en kompis  
  • Titta på film 
  • Träna på gym 

Öppna frågor är ett viktigt verktyg i motiverande samtal och har som funktion att aktivera klienten, främja självbestämmande och bjuda in till samarbete. Detta och mer får du lära dig i vår utbildning Motiverande samtal (MI) – utbildning – Lära (lara.se)