Lära tipsar

Lära tipsar om samtalslistor på Alla hjärtans dag

Händer formar ett hjärta

På torsdag den 14 februari är det Alla hjärtans dag. Ibland kan det dock vara svårt att veta hur man visar sin kärlek och hur man ska gå till väga för att ta kontakt med den person man är intresserad av.

Det kan också vara svårt att veta hur man inleder ett samtal och vad ska man prata om.

Ett tips på hur du som anhörig eller personal kan hjälpa personen är att skriva ner förslag på samtalsämnen på en lapp. Finns det ett något gemensamt intresse eller ämne som ni kan ge personen tips att prata om? Vilka följdfrågor passar att ställa? Frågorna kan bli en trygghet för personen att ha med sig som ett stöd när hen sak ta kontakt och inleda ett samtal.

Om vi vet att båda personerna tycker om fotboll skulle stödet kunna se ut så här:

Samtalstips nedskrivna i ett block
  1. Tycker du om fotboll?
  2. Vilket lag håller du på?
  3. Jag håller på detta lag……..
  4. Brukar du titta på deras matcher?
  5. Ska vi gå och titta på en match tillsammans?

Lär dig mer