Lära

Lära tipsar om samtal med bilder

låda med kort och bildstöd för att duscha gillar, gillar inte

Demenssjukdom eller annan kognitiv nedsättning kan göra det svårt att kommunicera.

Samtalskort kan vara ett stöd, som hjälper personen att hålla fokus i ett samtal och ha koll på ordningen i samtalet. Det ger ett visuellt minnesstöd. Samtalskorten kan också vara ett sätt att hjälpa personen att prata om känslor och om hur han eller hon önskar få stöd i sin vardag.