Lära tipsar

Lära tipsar om säkrare resa till och från skolan vid autism

bilbana ritad på papper liten bil på banan hand som lägger bil i låda

Många anhöriga och skolpersonal till elever med autism vittnar om att skolresor kan ställa till det mycket för enskilda elever.

Efter en dålig morgonresa kan hela dagen vara förstörd. Det är också svårt att få igenom sina önskemål om anpassade resor eftersom det är kommunens upphandlingsavtal som styr många av resorna. Men vi måste ändå försöka påverka och vara ett språkrör för den som har problem med resorna. (Naturligtvis har inte alla med autism problem att resa till och från skolan och för dem så behövs inte dessa tips.)

Lämpliga fordon

Alla sittplatser ska vara vända framåt. Det ska finnas tillräckligt med utrymme mellan passagerarna så att de inte behöver vidröra varandra. Säkerställ att inga hårda eller vassa föremål finns inom räckhåll för passagerarna. Endast föraren ska kunna kontrollera fönster och dörrar.
Skapa en bra komfort till exempel genom ett mjukt skydd runt säkerhetsbältet vid axeln, nackkudde, fungerande stolsvärme även bak, luftkonditionering.

Förare

Det är bra om man kan få samma förare varje gång som kan lära känna personen. Föraren bör ha ett lugnt bemötande och ha viss kunskap om olika funktionsnedsättningar. Det är viktigt att nya förare kan få en introduktion och får åka med någon erfaren förare. Det är bra om det finns mer än en van förare, så att det inte ställer till problem vid semester och sjukskrivning. Finns det möjlighet kan föraren även gå bredvid en stund i hemmet eller skolan så att hen får möjlighet att bekanta sig med eleven i en trygg miljö.

Resa

Man bör planera rutten så att resetiden inte blir för lång. Undvik vägar som man vet kan krångla eller skapa oro. Det kan vara vägar där det brukar bli trafikstockningar, vägarbeten eller ställen som är otrygga, till exempel där det saknas telefonmottagning. Föraren bör kontrollera trafikinformation innan färd. För en säker resa så bör endast personer som man vet fungerar bra ihop samåka. Ofta är det enklare och säkrare om man inte har samåkning eller om någon assistent följer med på resan.

Reserfarenhet

Skaffa kunskap om individuella förutsättningar. Vad är det som lugnar och vad stressar personen? Hur kommunicerar hen, vad kan man prata om och vad bör man undvika? Finns det saker som hen är känslig för som till exempel ljud eller dofter? Finns det något att avleda med vid oro, något intressant som personen kan syssla med under resan? Tänk på att vissa personer kan kasta hårda saker omkring sig och det kan bli farligt under färd.

Kommunikation mellan ansvariga

Förare, föräldrar och skola bör ha kontakt med varandra, både vid resans start och mottagande vid målet. Det är särskilt viktigt om barnet inte har förmåga till kommunikation. Om det uppstår förseningar är det viktigt att föraren i god tid meddelar detta så att personen inte behöver sitta och vänta.