Lära tipsar

Placeringskort skapar trygghet för personer med demens

bord dukat med glas, linneservetter, flera bestick och placeringskort

Att känna trygghet är viktigt. Ett sätt att skapa det är att ha bestämd bordsplacering.  

När minnet börjar svikta kan det vara svårt att komma ihåg sin plats och att sätta sig till bords kan således skapa förvirring och stress. För att undvika det är det bra att använda placeringskort.  Förutom att det underlättar placeringen så gör ett placeringskort att man känner sig välkommen, känner sig sedd och stärkt i sin identitet.  

En annan fördel med att använda placeringskort är att personerna lätt kan se vad sin bordsgranne heter vilket underlättar den sociala samvaron. 

När du gör dina placeringskort, tänk då på att använda papper med stark färg och att texta tydligt med svart penna. Detta för att underlätta för ett åldrande öga.  
 
i vår utbildning Demensutbildning – från teori till praktik – Lära (lara.se) får du lära dig hur du arbetar med personer med demens.