Lära tipsar

Lära tipsar om övningen “tre bra saker”

kvinna spelar stränginstrument

För att träna vårt positiva fokus finns det övningar vi som personal och anhöriga kan göra.

En sådan övning handlar om att notera det som är positivt i vardagen. Prova detta: Säg tre bra saker som du upplevt  under dagen. Berätta för en vän eller kollega varför du tycker dessa saker är bra. Gör övningen varje dag i en vecka.

I modellen PERMA fokuserar man på det som fungerar bra. Martin Seligman, som står bakom modellen, har mätt märkbar effekt (välmående) hos människor som prövat ovanstående övning i  sex månader. Vi tipsar om att göra övningen med dina kollegor – i skola, LSS-verksamheter, äldreboende, HVB eller om du arbetar på ett annat ställe. Skriv ner tre bra saker som har hänt under dagen – stora som små. Kom också ihåg att skriva varför det var bra – det ökar motivationen.