Lära tipsar

Lära tipsar om öppna frågor

utbildningssituation med lärare som står och gestikulerar övriga istter

Lära tipsar om att använda sig av öppna frågor för att stimulera en nyfiken utforskning av en persons styrkor, framgångar och vad som fungerat tidigare i personens liv.

Öppna frågor förmedlar en upplevelse hos klienten att det är han eller hon som är huvudpersonen i samtalet. Enkelt uttryckt är öppna frågor – frågor som inte kan besvaras med ett ja eller ett nej. 

Exempel på öppna frågor; 

  • Vilka funderingar har du kring…? 
  • Vad känner du till om…? 
  • På vilket sätt är … viktigt/ för dig? 
  • Hur skulle du vilja…? 
  • Vad har fungerat bäst? 
  • Vad gör du redan? 
  • Vad kan bli nästa steg? 

Öppna frågor är ett viktigt verktyg i motiverande samtal och har som funktion att aktivera personen som är berörd, främja självbestämmande och bjuda in till samarbete.