Lära tipsar

Lära tipsar om nödutgång

stop-skylt på staket

Om du jobbar med personer som har särskilda behov behöver du se till att det alltid finns en nödutgång för personen. Det är en del i att jobba lågaffektivt.

Ibland kan nödutgången vara en faktisk dörr, ibland är det ett annat rum eller en speciell fåtölj. Ibland är det ett tecken personen kan visa för omgivningen som betyder ”Låt mig vara ifred”.

Vi måste träna in användningen av nödutgången i förväg så att personen själv och alla runt omkring hen vet hur den fungerar. På det viset kan många situationer som annars skulle ha inneburit hög stress och kaos undvikas.