Lära tipsar

Hur musik kan påverka humör och mående för personer med demens

händer som spelar stränginstrument

Musik är något de flesta blir glada av och därför ett bra verktyg för att pigga upp vardagen.  

Sjunga, nynna och tralla är effektiva verktyg för att stödja eller avleda i situationer där sådant behövs. Känner man sig obekväm eller på annat sätt har svårt att ta till musik är ett knep att utgå från någon taktfast melodi. En klassiker är ” Vi går över daggstänkta berg”, eller någon annan melodi som personen du hjälper, känner till.   

Musik är också bra när det verbala språket försämras. Istället för att förklara med ord vad som ska hända, kan man skapa en känsla av trygghet med musik, visa med kroppsspråk och bara göra det som ska göras.  

Det allra effektivaste är att sjunga själv men inspelad musik kan naturligtvis fungera det med, men är svårare att styra.  

Goda verktyg för hur du arbetar praktiskt med personer med demens får du i vår  

Demensutbildning – från teori till praktik – Lära (lara.se)