Lära tipsar

Motiverande samtal inom äldreomsorgen

kvinna tänder värmeljus vid fikastund med äldre

I värdegrundsarbetet med äldre är en viktig del att utveckla bemötandet och här blir samtalet ett viktigt verktyg. Motiverande samtal är ett verktyg som med fördel kan användas i samtalen med de äldre om exempelvis, dagliga rutiner, livsstil, vård, omsorg, biståndsansökningar, genomförandeplaner, levnadsberättelser och i samtal med anhöriga och närstående.

Målet med motiverande samtal är självbestämmande, individanpassning, delaktighet, god omsorg och ett gott bemötande. Motiverande samtal är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå, samarbeta med, motivera och stärka en person. Metoden bygger på empati, medkänsla och bekräftelse och lämpar sig mycket väl för samtal inom äldreomsorgen.

Det finns bra litteratur i ämnet bland annat boken

MI – Motiverande samtal – Praktisk handbok för äldreomsorgen av Barbro Holm Ivarsson & Liria Ortiz

Vill du lära mer om motiverande samtal inom äldreomsorgen – läs om vår utbildning här