Lära tipsar

Lära tipsar om ljudmiljön på äldreboenden

kvinna på huk framför äldre kvinna

När vi är i full gång i vårt arbete på äldreboendet tänker vi inte alltid på vilken ljudmiljö vi har omkring oss och att det också är den miljö som de boende vistas i hela dygnet.

För personer som har en demenssjukdom kan en osund ljudmiljö leda till stress och ge symtom som oro och utmanande beteenden. Sätt dig därför ner en stund och lyssna. Vad hör du? TV, diskmaskin, prat, skratt, larm? Är alla ljud positiva och finns det några ljud vi kan ta bort eller minska?

Lär dig mer om hur du kan skapa så god miljö som möjligt på utbildningen Demensutbildning – från teori till praktik