Lära tipsar

Tänk på hur du använder ordet varför?

man och kvinna med take-awaykaffe mannen tittar in i kameran

Grunden med all kommunikation är skapa förståelse mellan människor. Att göra sig förstådd och att förstå.  

Känner vi att vi inte blir förstådda kan vi istället ofta uppleva oss kritiserade eller ifrågasatta vilket i sin tur kan göra att man vill försvara sig och på så sätt låses kommunikationen. Ett sätt att undvika det och skapa förståelse är att vara uppmärksam på hur man använder frågan “varför?”  
 
Istället för att ställa den klassiska frågan ”varför?” när du vill få fram olika svar i ett samtal med någon, visa istället din nyfikenhet genom att säga ”vad är det som får dig att tänka sådär?” eller ”på vilket sätt skulle du kunna göra annorlunda?”. För personen som ska svara på de här frågorna landar det oftare i en känsla av förståelse till skillnad från det dömandet som ett eventuellt varför skulle kunna bidra med. 

Hur vi skapar bättre sociala relationer kan du lära dig mer om i vår kognitiva beteendeterapi utbildning. Läs mer om den: 

Kognitiv beteendeterapi-utbildning, KBT – Lära (lara.se)