Lära tipsar

Lära tipsar om KBT i samtalet

man sitter vid bord med kaffekopp pratar med kvinna vars rygg och huvud är i förgrunden

KBT handlar om att hur vi ställer frågan påverkar vilket svar vi får.

Istället för att ställa den klassiska frågan ”varför?” när du vill få fram olika svar i ett samtal med någon, visa din nyfikenhet genom att säga ”vad är det som får dig att tänka sådär?” eller ”på vilket sätt skulle du kunna göra annorlunda?”. För personen som ska svara på de här frågorna landar det oftare i en känsla av förståelse till skillnad från det dömandet som ett eventuellt varför skulle kunna bidra med.