Lära tipsar

Lära tipsar om individuell pensionsbok byggd på styrkor och intressen

block med skrivna frågor

För den som åldras med en kognitiv funktionsnedsättning kan det vara svårt att se vad man behöver hjälp med i sin vardag. Genom en individuell pensionsbok får man en tydlig och konkret planering för vad man faktiskt kan göra varje dag, vecko- och månadsvis. Till exempel att måla varje dag, eller att en gång i veckan spela boule.